FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

ISCED KODU : 343   BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

Fİnans-Bankacılık ve Sİgortacılık Bölümü

 

 Bölümün Genel Tanıtımı: Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Sigortacılık Programı 2005 yılında açılmış, 2009 yılında da Bankacılık ve Sigortacılık Programı olarak değiştirilmiştir.

 Bölümün Amacı: Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde, alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, bankacılık ve sigortacılık işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip, insani ilişkileri kuvvetli ve çağdaş meslek personeli yetiştirmektir.

Bu bağlamda;

-Alanı ile ilgili konularda yeterli altyapıya sahip,

-İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla uyum sağlayabilen,

-Alanında edindiği temel bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları tanımlayabilen verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen,

-Bankacılık ve sigortacılık konusundaki uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen,

-Meslek hayatında karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretebilen,

-Yüksek etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisine sahip,

-Mesleğinin gerektiği ilkeler çerçevesinde çözüm önerileri geliştirebilen,

-Alanındaki yenilikleri takip edebilen, çağdaş bilimin ilkeleri ile donatılmış,

-Toplumsal değerlere saygılı, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip,

-Hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle öğrenmeye açık, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen

nitelikli bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Çalışma Alanları:Özellikle son yıllarda ülkemizde sigorta sektöründe çok büyük gelişmeler yaşanmaya başlamıştır ve bu durum Dünya’daki birçok büyük uluslararası sigorta ve finans sektörlerinin de dikkatini çekmiş ve çok sayıda global ölçekli firma ülkemizde yatırım yapmaya başlamıştır ve bunun sonucunda bu sektörde çok büyük bir eleman açığı vardır ve sektör bu alanda eğitim görmüş nitelikli, dinamik ve genç personele büyük ihtiyaç duymaktadır.

Bölüm mezunları öncelikle bankaların şube ve genel müdürlüklerinde, sigorta şirketlerinde, acentelerde ara eleman olarak kolaylıkla istihdam imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca brokerlik, eksperlik ve aktüerlik firmalarında çalışabilirler. Bunun yanı sıra sigorta ve reasürans şirketlerinde bireysel emeklilik aracısı olarak istihdam edilebilirler. Yanı sıra, tüm şirketlerde, tüm finansal kuruluşlarda ve kamu sektöründe de iş bulma olanağı vardır. Mezun öğrencilerimiz sözü edilen sektörlerde idari ve mali alanda farklı görev ve sorumlulukları yerine getirecek düzeyde yetiştirilmektedir.

Ayrıca, mezunlarımız kendi özel bürolarını açarak sigortacılık alanında faaliyet gösterebilmektedir.

Programı tamamlayarak önlisans mezunu olan öğrenciler DGS ile ilgili bölümlerde lisans tamamlayabilecekleri gibi sınavsız geçiş ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin ilgili bölümlerinde lisans tamamlama hakkına sahiptirler.

 

Mesleğin Önemi ve Geleceği: Günümüz ekonomilerinde bankalar ve sigorta şirketlerinin işlevleri ve önemleri giderek artmaktadır. Bankalarda ve sigorta şirketlerinde çalışan sayısının her geçen yıl artması bu durumun önemli bir göstergesidir. Büyümenin temel taşı olan finansal sektör gelişmeye devam ettikçe, konusunda mesleki bilgi birikimi yüksek, nitelikli personel ihtiyacı da her geçen gün büyüyecektir.

 

Dikey Geçiş Olanakları: Bölümden mezun olana öğrencilerimiz şu bölümlere dikey geçiş yaparak 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Aktüerya, Bankacılık ve Finans, Ekonomi, Ekonometri, Ekonomi ve Finans, İşletme, Sermaye Piyasaları, Sigortacılık, Uluslararası Finans, Uluslararası Bankacılık, Uluslararası Ticaret,Uluslararası Finansman

 

Öğretim Üyelerimiz:Bölümüzde alanında uzman, bilgili ve deneyimli öğretim elemanları görev yapmaktadır. Öğrencilerimize mesleki alanda teorik ve pratik açıdan üst düzeyde eğitim verebilmek için donanımlı öğretim elemanları istidam edilmektedir.

Bölümde doktorasını tamamlamış bir yardımcı doçent ile 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim görevlilerinden biri doktora çalışmasını sürdürmekte iken biri de yüksek lisansını tamamlamıştır.

Doç.Dr. Pınar PEHLİVAN – Bölüm Başkanı: Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi SBE İktisat Teorisi ana bilim dalında, doktorasını ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi SBE İktisat anabilim dalında tamamlamıştır. Özel bir bankada müfettişlik deneyimi vardır. Yurt içinde ve dışında yayınları, projeleri, başarı belgeleri ve ödülleri bulunmaktadır. Ekonomi, bankacılık, dış ticaret ve kambiyo dersleri vermektedir.

Öğr.Gör. A.Yavuz ÇAMLI: Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde, yüksek lisansını aynı üniversitenin İktisat anabilim dalında tamamlamıştır. Halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi SBE İktisat anabilim dalında doktora çalışmasını yürütmektedir. Ekonomi, girişimcilik, uluslararası finansman, muhasebe derslerini vermektedir.

Öğr.Gör. Mazhar DEDE:Celal Bayar Üniversitesi İİBF İktisat bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Manisa Celal Bayar Üniversitesi SBE Muhasebe Finansman alanında tamamlamıştır. Üniversitenin Bilgi İşlem bölümünde görev yapmış, web tasarımı konusunda iki kez ödül almıştır. Ayrıca sigortacılık konusunda da deneyimi bulunmaktadır. Sigortacılık,muhasebe,finans, konularında ders vermektedir.Muhasebe Finansman alanında doktora eğitimini sürdürmektedir.

Öğr.Gör.Anıl İlkem ÖZCAN:Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF İşletme bölümü mezunudur.Yüksek lisansını Manisa Celal Bayar Üniversitesi SBE Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında tamamlamıştır.İşletme,sigortacılık,muhasebe konularında ders vermektedir.İşletme alanında doktora eğitimini sürdürmektedir.


 


DERS ÖĞRETİM PLANLARI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

+90 236 462 38 15
+90 236 462 46 08
demircimyo@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu 45900 Demirci, Manisa
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik