AKADEMİK PERSONEL


YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
 

Prof.Dr.Fatma ŞAŞMAZ ÖREN 
Lisans:Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Fakülte: 
Bölüm:
Yüksek Lisans:
Enstitü:
Doktora:
Enstitü:

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

Doç.Dr. Pınar PEHLİVAN  (Bölüm Başkanı 05.01.2017 - 05.01.2020)
Lisans:Gazi Üni.
Fakülte: İ.İ.B.F
Bölüm:İktisat(1995)
Yüksek Lisans:Gazi Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:İktisat Teorisi (2003)
Doktora:Celal Bayar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:İktisatı(2010)

 

Öğr.Gör.Anıl İlkem ÖZCAN 
Lisans:Celal Bayar Üni. 
Fakülte:İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Bölüm: İşletme(2002)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üni. 
Enstitü:Sosyal Bilimler Enst.
Anabilim Dalı:Üretim Yön. ve Pazarlama (2005)

 

Öğr.Gör.Ahmet Yavuz ÇAMLI
Lisans:Celal Bayar Üni.
Fakülte:İ.İ.B.Fakültesi
Bölüm:İktisat(2010)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üni.
Enstitü Adı: Sosyal Bilimler Enst.
Anabilim Dalı:İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat(2012)
Doktora:CBÜ İktisat (2012- )  (2547/13/b-4 ile Kula Myo Görevli)

 

Öğr.Gör.Mazhar DEDE
Lisans:Celal Bayar Üniversitesi
Fakülte:İ.İ.B.F
Bölüm:İktisat (2008)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üniversitesi.
Enstitü:Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anabilim Dalı:Muhasebe Finansman(2013)
Doktora: M.C.B.Ü./Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Muhasebe-Finansman (2017-...)

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 

Öğr.Gör.Rıza KÖKEN (Bölüm Başkanı 18.01.2017 - 18.01.2020)
Lisans:Muğla Üni.
Fakülte:Fen Edebiyat Fak.
Bölüm:İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri(2003)
Yüksek Lisans:Ahmet Yesevi Üniversitesi
Fakülte:Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Mühendisliği (2009)

 

Öğr.Gör.Mehmet EVRENSEL 
Lisans:Anadolu Üni.
Fakülte:İ.İ.B.F
Bölüm:İktisat (1986)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:Maliye ı(2007)

 

Öğr.Gör.Güldeniz KARADAĞ 
Lisans:Dokuz Eylül Üni.
Fakülte:İ.İ.B.F
Bölüm:İktisat (1998)
Yüksek Lisans:Celal Bayar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:Muhasebe Finansman(2005)

DIŞ TİCARET PROGRAMI
 

Öğr.Gör.Deniz KARADAĞ (Bölüm Başkanı 30.01.2019 - 30.01.2022)
Lisans:Muğla Üni.
Fakülte: Fen Edebiyat Fak.& İ.İ.B.F
Bölüm:Sosyoloji & İktisat.(2000) 
Yüksek Lisans:Muğla Üni
Enstitü:Sosyal Bilimler Enst.
Anabilim Dalı: Eğitim Bilimleri.(2004)

 

Öğr.Gör.Taner ÖZBEK 
Lisans:Atatürk Üni.
Fakülte: İşletme
Bölüm: Muhasebe- Finans(1985)
Yüksek Lisans:Anadolu Üni.
Enstitü: Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:İktisat ı(2007)

Öğr.Gör.Ebru ÖĞÜTÇÜ
Lisans:  Uludağ Üni
Fakülte: İşletme Fak.
Bölüm: İşletme (2009)
Yüksek Lisans: Dumlupınar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Enst.
Anabilim Dalı: İşletme (2014)
Öğr.Gör.Süleyman TOPUZ
Lisans:  Selçuk Üni.
Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fak
Bölüm:  Kamu Yönetimi (2012)
Yüksek Lisans: Uşak Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Enst.
Anabilim Dalı: İşletme (2016)

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI

    Öğr.Gör. Yekta KÖSE  (Bölüm Başkanı 13.02.2017 - 13.02.2020)
    Lisans: Artvin Çoruh Üni.
    Fakülte: Orman Fak.
    Bölüm:Peyzaj Mimarlığı(2010)
    Yüksek Lisans: Ankara Üni.
    Enstitü: Fen Bilimleri Enst.
    Anabilim Dalı: Peyzaj Mimarlığı A.B.D.(2016)
    Doktora:


 Öğr.Gör. Güçlü İlker MÜFTÜOĞLU
Lisans: Abant İzzet Baysal Üni
Bölüm: Orman Mühendisliği( 2008)
Yüksek Lisans: Düzce Üniversitesi
Anabilim Dalı: Orman Ekonomisi(2011)
 


 

Öğr.Gör. Mehmet Serdar ORUÇ
Lisans: Abant İzzet Baysal Üni.
Fakülte: Düzce Orman Fak.
Bölüm:Orman Mühendisliği(2009)
Yüksek Lisans:Süleyman Demirel Üni.
Enstitü:Fen Bilimleri
Anabilim Dalı:Orman Mühendisliği A.B.D.(2017)
Doktora: Süleyman Demirel Üni./Fen Bilimleri Enstitüsü/Orman Mühendisliği (2018-...)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROGRAMI

 


Öğr.Gör.Salih YILMAZ
Lisans:Selçuk Üni.
Fakülte:Mühendislik Mimarlık Fak.
Bölüm:Jeodezi ve Fotogrometri(2007)
Yüksek lisans: Selçuk Üni.
Enstitü:Fen Bilimleri
Anabilim Dalı:Harita Mühendisliği(2011)(2547/13/b-4 ile Köprübaşı Myo Görevli)


Öğr.Gör.Ramazan GÜNGÖR
Lisans:Selçuk Üni.
Fakülte:Mühendislik Fak.
Bölüm:Harita Mühendisliği(2013)
Yüksek lisans: Konya Teknik Üniversitesi
Enstitü:Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Anabilim Dalı:Harita Mühendisliği A.B.D.(2019)

 


Öğr.Gör.Seda AKKURT GÜMÜŞ
Lisans:İstanbul  Üni.
Fakülte:Edebiyat Fak.
Bölüm:Coğrafya (2012)
Yüksek lisans: İstanbul Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler
Anabilim Dalı: Coğrafya A.B.D.(2012-2014)
Doktora:İstanbul Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ana Bilimdalı:Coğrafya (2014-Devam Ediyor)

(2547/13/b-4 ile görevli)

 


Dr.Öğretim Üyesi Adnan ERDAL
Lisans:Dokuz Eylül Üni.
Bölüm:Maliye
Yüksek lisans: Dokuz Eylül Üni
Enstitü:Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı:Maliye
Doktora:Dokuz Eylül Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ana Bilimdalı:Maliye

(2547/13/b-4 ile Demirci Myo görevli)

OKUTMANLAR
 


Okutman:Rafet ATALAY
Lisans:Ankaral Üni.
Fakülte:Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı(1991)
Yüksek lisans: Gazi Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı:Türk Dili ve Edebiyatı(2005)
Doktora: Celal Bayar Üni.
Enstitü:Sosyal Bilimler Ens.
Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

 

Okutman Şeref GÜLER
Lisans:Dokuz Eylül Üni. 
Fakülte:Buca Eğitim Fak.
Bölüm: İngiliz Dili Eğitimi (1999)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

+90 236 462 38 15
+90 236 462 46 08
demircimyo@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu 45900 Demirci, Manisa
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik