Okulumuz CBS Öğrencilerinden Demirci Gürültü Kirliliği Analizi

 Demirci Meslek Yüksekokulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı 2. Sınıf öğrencileri tarafından Demirci ilçe merkezi baz alınarak, ilçede ortaya çıkan ses kirliliğinin mekansal dağılımını görmek amaçlı gürültü kirliliği haritası oluşturuldu. Çalışma kapsamında; öğrencilerin gruplar halinde belirlenen sahalara giderek krokikere işaretlenen noktalarda belli süre aralıklarında ses yüksekliğini kaydetmesi ile veri temini yapıldı. Daha sonra elde edilen veriler CBS ortamında analiz edilerek enterpolasyon yöntemleri ile gürültü kirliliği incelendi. Sonuç olarak toplanan veriler ve yapılan analizler sonucu desibel (dB) aralıklarına göre ilçe merkezinde hangi bölgelerde gürültü kirliliği ortaya çıkarıldı.  

  İnsanda istenmeyen fizyolojik ve psikolojik etkiler meydana getiren ve hoşa gitmeyen sesler gürültü olarak tanımlanır. Ortamda olması istenmeyen ses olarak da ifade edilen gürültü, hızlı kentleşme sürecinin yaşandığı günümüzde özellikle şehirlerde giderek önem kazanan bir olgu halini almakta, meydana getirdiği olumsuz etkilerden dolayı gürültü kirliliği olarak, hava, su ve toprak kirliliği gibi temel çevre problemleri arasında ele alınmaktadır.

Gürültü kirliliği ortamdaki ses şiddetinin ölçülmesi ile ortaya çıkarılır. Ses şiddetinin ölçülmesinde ise “Bel” değerinin onda biri olan “Desibel (dB)” kullanılır. İnsan sesi, fısıltı ile konuşma halinde 30 dB, normal konuşma halinde 60 dB, bağırarak konuşma halinde ise 90 dB şiddetinde çıkar. Telefon zil sesi 70 dB, çalar saat 80 dB, metro gürültüsü 90 dB, kamyon kornası ve motosiklet 110 dB, delici makineler 120 dB ve uzay roketleri 170 dB şiddetinde gürültü oluşturur.

Ses düzeyinin 60 dB’in üzerine çıkması ile gürültü kirliliği meydana gelir. Gürültü kirliğinin sesin şiddeti ve sese maruz kalma süresine bağlı olarak değişmekle birlikte insan üzerinde çeşitli olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ses şiddetinin 100 dB’in üzerine çıkması insanlarda sinirsel ve psikolojik bozukluklara neden olmakta, kulağın dayanabileceği şiddet olan 140’ın üzerine çıkması durumunda ise kulak ağrısı ve sinir hücrelerinde bozulma gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Gürültünün insanlar üzerinde meydana getirdiği etkiler genel olarak;

·        geçici ve sürekli işitme bozuklukları gibi fiziki etkiler,

·        kan basıncındaki artış, solunumda hızlanma ve ani refleks geliştirme gibi fizyolojik etkiler,  

·        öfkelenme, sıkılma ve davranış bozuklukları gibi

psikolojik etkiler ve iş veriminin düşmesi ve konsantrasyon bozukluğu gibi performans etkileri

olarak dört grupta sınıflandırılabilir. Gürültü, şiddetine göre değişmekle birlikte insanlarda stres, sinirlilik, uykusuzluk ve yorgunluk gibi olumsuz haller meydana getirir.

Gürültü kirliliği özellikle şehir merkezlerinde yaşayan insanlar için önemli bir çevre sorunudur. Şehir merkezlerindeki gürültü kirliliğinin en önemli sebebi trafikteki motorlu taşıtlardır. Motorlu taşıtların motor ve egzozlarından çıkardıkları sesler, yola sürtünme sonucunda lastiklerinden

kaynaklanan sesler ve kornalar özellikle trafiğin yoğun olduğu alanlardaki en önemli gürültü kaynaklarıdır.


 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

+90 236 462 38 15
+90 236 462 46 08
demircimyo@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu 45900 Demirci, Manisa
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik