CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU

EK SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

A- EK SINAVLARA BAŞVURABİLECEK OLANLAR

1. Son dönem öğrencisi olanlar (mezun duruma gelenler). Bu öğrencilerden;

a) Alamadığı veya devamsız (DZ harf notu) dersi bulunmayan öğrencilerden, güz ve bahar dönemi toplamında

en fazla üç dersi olanlar.

2. Not ortalaması 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayanlardan;

a) Hiçbir dersi “FF” veya “FD” olmadığı halde GANO’su 2.00’ın altında olanlar.

B- BAŞVURU TARİHİ

1. Öğrenciler, başvurularını 8-10 Şubat 2016 tarihleri arasında kullanıcı adı ve şifresi ile www.ubs.cbu.edu.tr

internet adresinden ve dilekçe ile okullarına yapacaklardır.

C- SINAV TARİHİ

1. 22-23-24 Şubat 2016 tarihlerinde (öğrencinin kayıtlı olduğu okulda yapılacaktır.)

2. Ek sınav notları sınav yapıldıktan sonra en geç 3 gün içerisinde ilan edilmelidir.

D- GENEL ESASLAR

1. Öğrenci sınavına girmek istediği ders/dersleri kendisi belirler.

2. Öğrencinin eksik seçtiği ders/dersler için veya ders seçimi yaptıktan sonra sınavına girmediği ders/dersler için

ilgili yarıyılda yapılan ek sınavlardan sonra aynı yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.

3. Ek sınavlara giren öğrencilerin ek sınavlar sonucunda not ortalaması 2.00’ın altına düşmesi durumunda aynı

yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.

4. Not ortalaması 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayanlar “DD”, “DC”, “CC” harf notlu en çok üç dersten ek

sınava girebilirler.

5. Not ortalaması 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayanların “DD”, “DC”, “CC” harf notlu derslerinden

girdikleri ek sınav sonucunda bu harf notlarının “FF” veya “FD” ye dönüşmesi durumunda başarısız oldukları bu

dersleri ilgili dönemlerinde tekrar alacaklardır.

6. Ek Sınavlardan alınan notlar başarı notları yerine geçer.

7. Öğrenci ek sınav hakkından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sınavlardan sonra “Başarısız”

olduğu ders/dersleri tekrar alabilir.

8. Ek sınavlara girilecek ders toplamlarına staj dersleri dâhil edilmez.

9. Ek sınavı yapacak öğretim elemanları ilgili birim tarafından belirlenir.

10. Ek sınavlara giren öğrenciler herhangi bir ücret yatırmaz. Ancak mezun olamamaları durumunda harçlarını

yatırırlar.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

+90 236 462 38 15
+90 236 462 46 08
demircimyo@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu 45900 Demirci, Manisa
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik